Dilluns, 25 de setembre de 2023

Partit Republicà Català
Adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Adherit al Pacte Nacional pel Referèndum

CINC PUNTS PER COMPRENDRE PER QUè EL PARTIT REPUBLICà CATALà VOL QUE CATALUNYA SIGUI INDEPENDENT

1.- Què vol el Partit Republicà Català?
El Partit Republicà Català vol que Catalunya sigui un país sobirà que disposi de tots els instruments polítics, jurídics, culturals i econòmics perquè sigui amo i senyor del seu destí. Vol que el govern pugui promoure i defensar els interessos del poble català participant en la vida internacional, igual que les altres nacions, exigència que s'imposa encara més en el context de la globalització. Vol que la nació catalana ocupi el lloc que per dret històric li correspon al si de la UE i exigeix que els estats d'Europa i d'arreu del món respectin la lliure voluntat dels catalans per accedir a la seva independència el dia que democràticament s'expressi mitjançant l'exercici del dret a l'autodeterminació.

2.- Quan neix el projecte de sobirania de Catalunya?
D'ençà de la pèrdua de les seves llibertats nacionals després de la Guerra de Successió, Catalunya mai no ha renunciat a recuperar-les. Tant és així que sempre que el poble català s'ha revoltat contra els seus opressors en diferents moments de la història, la reclamació de les llibertats nacionals de Catalunya ha anat estretament lligada a la lluita per la democràcia i els drets humans. Sempre hi ha hagut independentistes que no han acceptat que Catalunya fos considerada una regió d'Espanya o un departament de França, sinó un poble, una nació. I com a tal té dret a decidir lliurement el seu destí.

3.- Per què el Partit Republicà Català reclama la sobirania de Catalunya?
Perquè sense disposar de la pròpia sobirania el govern de Catalunya no tindrà mai prou poder per defensar els interessos dels catalans. L'Estat de les Autonomies no ha solucionat les problemàtiques que afecten els ciutadans del nostre país; al contrari l'Estat espanyol ha demostrat que encara és una presó de pobles i ha estat incapaç de declarar-se com a plurinacional i plurilingüístic. Els últims anys hem comprovat com els atacs contra Catalunya s'han multiplicat, com l'espoli econòmic contra el poble català continua, com el govern de l'Estat interfereix en les competències de Catalunya i com el poder juridico-polític espanyol es nega a reconèixer el legítim dret a l'autodeterminació a la nació catalana i ens amenaça d'intervenir políticament i militar si mai decidim exercir-lo.

4.- A Catalunya qui es pot considerar català?
El nacionalisme català no és ètnic sinó cívic. Tots els ciutadans que resideixen a Catalunya són catalans i els seus drets han de ser igualment reconeguts. La llengua pròpia de Catalunya és la catalana i aquesta ha de ser la llengua d'integració de tots els ciutadans.

5.- On se situa Catalunya en l'àmbit internacional?
Catalunya ha de participar activament en la vida internacional, ha de ser present en tots els organismes internacionals, en els acords de cooperació i d'ajuda humanitària i no pot delegar la seva representació en cap estat aliè. La nació catalana ha de defensar internacionalment un model de societat lliure, progressista, justa i democràtica, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets humans. La seva visió de la mundialització inclou el respecte a la diversitat d'identitats nacionals, llengües i cultures.

Escriure'ns un missatge © Partit Republicà Català (2023)